Fakty


24.07.2019 8:00

Sąd administracyjny: dla kogo prawo pomocy i zwolnienie od kosztów sądowych?

Prawo pomocy w sporach administracyjnych zostało uregulowane w Prawie o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Osoba fizyczna może. [więcej]24.07.2019 8:00

Jak czytać etykiety produktów?

Etykieta produktu jest źródłem najważniejszych informacji z punktu widzenia zdrowia i samopoczucia. Ciągle jednak nie wszyscy wiedzą, jak. [więcej]


24.07.2019 8:00

Polska: wydarzenia tygodnia 29/2019

Za sprawą nowoczesnych technologii zmienia się relacja obywateli z miastem. Pojawienie się zaawansowanych systemów inteligentnych. [więcej]


24.07.2019 8:00

Europa: wydarzenia tygodnia 29/2019

Firmy z całej Europy coraz częściej w swojej działalności zauważają problemy, takie jak zwiększające się straty z powodu nieściągalnych. [więcej]


23.07.2019 18:00

Lokaty bankowe tracą już od pół dekady

Lokaty bankowe przestały zarabiać już pod koniec 2015 roku. Jest to następstwo m. rekordowo niskich stóp procentowych oraz zjadającej. [więcej]


23.07.2019 18:00

Cyberprzestępcy manipulują sztuczną inteligencją

Przeciwnicy nowoczesnych technologii zwykli twierdzić, że sztuczna inteligencja już wkrótce obróci się przeciwko nam. Tymczasem okazuje się,. [więcej]


23.07.2019 18:00

Nadużycie prawa w podatku VAT

Od pewnego czasu w ustawie o VAT funkcjonuje pojęcie nadużycia prawa, które należy odróżnić od oszustwa podatkowego. Nadużycie prawa jest. [więcej]


23.07.2019 18:00

Sprzedaż samochodu z leasingu bez podatku VAT?

Podatkiem VAT objęte są tylko czynności wykonywane w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Poza tym podatkiem jest zatem transakcja. [więcej]


23.07.2019 18:00

W 2020 roku składki ZUS wyższe aż o 10%

Założenia budżetowe na nadchodzący rok przewidują, że wysokość przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej osiągnie poziom 5227. [więcej]