Fakty


16.09.2020 13:00

Zasiłek chorobowy i opiekuńczy: zawody medyczne nie korzystają już z preferencyjnych zasad

Na mocy przepisów szczególnych, osoby wykonujące zawody medyczne i przebywające na zwolnieniu z tytułu zakażenia COVID-19 bądź kwarantanny. [więcej]


16.09.2020 13:00

Kopanie kryptowalut i co jeszcze? Nieczynne serwery firmowe służą cyberprzestępcom?

Z komunikatu opublikowanego przez Trend Micro wynika, że lokalne i chmurowe serwery firmowe bywają nader często wykorzystywane do nielegalnych. [więcej]16.09.2020 13:00

Błędny JPK_VAT: sankcja VAT fakultatywna a nie obowiązkowa

W październiku zostaną znowelizowane przepisy nakładające na podatników VAT nowe obowiązki w zakresie przesyłania fiskusowi elektronicznie. [więcej]


16.09.2020 13:00

Poniosłeś stratę z tytułu umorzenia obligacji? Podatku nie umniejszysz

Straciłeś na kupionych wcześniej obligacjach, bo te z uwagi na likwidację ich emitenta zostały umorzone, w tym na skutek działań organów. [więcej]


16.09.2020 13:00

Pełne składki ZUS od umowy zlecenia. Korzyści tylko dla budżetu państwa?

Wyższe koszty zatrudnienia dla zleceniodawców oraz pomniejszenie wynagrodzenia netto po stronie zleceniobiorców. Takie właśnie skutki będą. [więcej]


16.09.2020 13:00

Jak zabezpieczyć interesy inwestora w umowie o roboty budowlane z konsorcjum firm?

Jeśli przedsiębiorca budowlany decyduje się na współpracę w ramach umowy konsorcjum, powinien bardzo wnikliwie zapoznać się z jej zapisami. [więcej]


16.09.2020 13:00

Od bezpiecznej pracy zdalnej dzieli cię 7 kroków. Co musisz zrobić?

Dowiedz się, jak rozpoznawać popularne metody ataków, wzmocnij używane hasła, używaj uwierzytelniania wieloskładnikowego, zadbaj o. [więcej]


16.09.2020 13:00

Stan wyższej konieczności: jak pandemia konstytuuje bezkarność urzędników

Zmiany zaproponowane w ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem. [więcej]


16.09.2020 13:00

Czy pandemia zmieniła projekty nowych mieszkań i osiedli?

Serwis nieruchomości Dompress. pl przedstawia wyniki swoje kolejnej sondy. Tym razem przedstawicieli firm funkcjonujących na rodzimym rynku. [więcej]