Komentarz rynkowy

Wakacje z wyższą zdolnością kredytową

Początek wakacji okazał się dobrym momentem na zaciągniecie kredytu hipotecznego. Trzyosobowa rodzina mogła w lipcu otrzymać kredyt o prawie 15 tysięcy złotych wyższy niż miesiąc wcześniej. Singiel o ponad 16 tysięcy. To pozwoliłoby na zakup kilku dodatkowych metrów kwadratowych mieszkania. Wszystko za sprawą wyższego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw. Niestety w praktyce zdolność wcale aż tak bardzo nie wzrosła. Na zdolność kredytową wpływ ma kilkanaście czynników. Zakładając, że większość z nich (np. ilość i wiek kredytobiorców, czy posiadane przez nich zobowiązania) nie ulega w przypadku naszego badania zmianie, to największy wpływ na maksymalną kwotę kredytu mają stopy procentowe, polityka banku, która najczęściej przejawia się w wysokości marż, oraz dochody kredytobiorców. Poza tym wpływać mogą rekomendacje KNF, te jednak w ostatnim czasie nie uległy zmianie – nowe wytyczne mają wejść w życie dopiero w nowym roku. WIBOR 3M, który przez większość banków przyjmowany jest, jako stawka bazowa oprocentowania ustabilizował się na poziomie około 2,7% nie spowodował, więc zmiany wysokości oprocentowania. Kolejna obniżka stóp procentowych jest mało prawdopodobna, więc w najbliższym czasie nie powinien on ulegać większym wahaniom. Średnia wysokość marży w bankach w ciągu miesiąca obniżyła się zaledwie o 0,05 punktu procentowego w przypadku kredytów dla rodziny i 0,02 punktu procentowego w przypadku singla. Różnice są więc znikome i również nie wywarły żadnego wpływu na zdolność kredytową. Największe zmiany miały miejsce w przypadku dochodów. GUS opublikował, że wynagrodzenie w czerwcu wzrosło prawie o 3 procent, co w przypadku naszej rodziny daje 220 złotych miesięcznie więcej w domowym budżecie. To sprawia, że kredytobiorców stać będzie na wpłacanie wyższej raty. Przypuszczać można również, że przynajmniej część banków zdecydowała się na złagodzenie wewnętrznych regulacji dotyczących sposobu liczenia zdolności przy kredytach mieszkaniowych. Michał Krajkowski - główny analityk, Dom Kredytowy Notus Ostatni miesiąc to kolejny wzrost poziomu zdolności kredytowej. Po niewielkim spadku aktualnie dostępne kwoty wzrosły o kilka procent i jest to z pewnością pozytywna informacja. W tym przypadku za wzrost zdolności kredytowej odpowiada przede wszystkim wzrost przeciętnego wynagrodzenia, dla którego jest wyliczana zdolność w przykładzie. Warto jednak zwrócić uwagę, że czas spektakularnego wzrostu dostępnych kwot już minął. W ciągu ostatniego roku była to zasługa przede wszystkim spadających stóp procentowych. Tymczasem zapowiedziany koniec cyklu obniżek stóp procentowych oznacza, że zdolność kredytowa nie będzie rosła już tak znacząco. Kolejny duży wzrost może nastąpić jednak po nowym roku, kiedy to wszystkie banki będą musiały wdrożyć Rekomendację S. Z naszych szacunków wynika, że po tej zmianie zdolność kredytowa wzrośnie o około 5-7 procent. Trzyosobowa rodzina mogła w lipcu otrzymać rekordowo wysoką kwotę. Średnia z 18 banków wyniosła ponad 420 tys. złotych, czyli prawie o 15 tysięcy więcej niż miesiąc wcześniej. Maksymalna możliwa do uzyskania kwota była jednak prawie 30 tys. złotych niższa niż w czerwcu i wyniosła 461 tys. złotych w Banku Millennium i Pekao S.A. oraz 460 tys. złotych w Banku ING. zdolność kredytowa rodziny okres zdolność kredytowa różnica wzrost marzec 2013 364 120 zł - - kwiecień 2013 415 051 zł 50 931 zł 14 procent maj 2013 412 714 zł -2 337 zł - 1 procent czerwiec 2013 405 513 zł -7 201 zł - 2 procent lipiec 2013 420 227 zł 14 714 zł 4 procent Opracowanie własne DK Notus i MarketMoney.pl Singiel mógł otrzymać kredyt maksymalnie w wysokości 271 tys. złotych w Banku Pekao S.A (wzrost o 8 tys. zł). i 259 tys. złotych w Banku BGŻ (wzrost aż o 27 tys. zł). Średnia zdolność we wszystkich badanych bankach wyniosła prawie 221 tys. złotych, czyli 16,5 tys. złotych więcej niż miesiąc wcześniej. zdolność kredytowa singla okres zdolność kredytowa różnica wzrost marzec 2013 191 174 zł - - kwiecień 2013 212 042 zł 20 868 zł 11 procent maj 2013 206 777 zł -5 265 zł -2 procent czerwiec 2013 204 286 zł -2 491 zł -1 procent lipiec 2013 220 809 zł 16 523 zł 8 procent Opracowanie własne DK Notus i MarketMoney.pl Konrad Pluciński - ekspert MarketMoney.pl Z przeprowadzonej przez Narodowy Bank Polski ankiety na temat sytuacji na rynku kredytowym wynika, że w II kwartale bieżącego roku banki nieznacznie złagodziły swoją politykę udzielania kredytów mieszkaniowych. Zmiany były jednak mniejsze niż zapowiadane i towarzyszyły im podwyżki marż. Kolejne, niewielkie zmiany prowadzące do zwiększenia dostępności kredytów hipotecznych prognozowane są również w III kwartale. Przewodniczący komitetów kredytowych w 27 ankietowanych bankach spodziewają się również niewielkiego wzrostu popytu na kredyty mieszkaniowe. Nie należy się jednak większych zmian oprocentowania. Zarówno marże, jak i stawka bazowa (najczęściej WIBOR 3M) powinny się utrzymywać na obecnym poziomie. Metodologia badania Opracowanie zostało przygotowane na podstawie danych z 18 banków (Alior, BGŻ, BOŚ, BPH, BZ WBK, Credit Agricole, Deutsche Bank, Eurobank, Getin Noble, ING, Millennium, Multibank, Nordea, mBank, Pekao SA, PKO BP, Pocztowy, Raiffeisen Polbank). Wyliczenia dotyczą dwóch różnych kredytobiorców: rodziny i singla. W pierwszym przypadku do kredytu przystępuje małżeństwo mające dziecko na utrzymaniu. Kredytobiorcy mają po 35 lat; ich łączne dochody, to dwukrotność średniego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw (7 617,26 zł brutto wg. danych za maj 2013); spłacają ratę kredytu w wysokości 300 zł mies. (kredyt gotówkowy w wysokości 5 tys. zł z oprocentowaniem 9,9 procent zaciągnięty na okres 18 miesięcy); posiadają również kartę kredytową z limitem 5 tys. zł i średnim miesięcznym wykorzystaniem limitu 1 tys. zł. Drugi kredytobiorca, to singiel w wieku 30 lat osiągający dochody w wysokości średniego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw (3 808,63 zł brutto miesięcznie wg. danych za maj 2013). Posiada limit na karcie kredytowej w wysokości 2 tys. zł ze średnim wykorzystaniem 500 zł miesięcznie. Zdolność kredytowa została wyliczona na podstawie kalkulatorów bankowych obowiązujących w czerwcu 2013 roku, przy założeniu, że: - klienci nie są klientami banku (oferta dla nowych klientów), - klienci skorzystają z niskokosztowych produktów banku, takich jak konto wraz z zagwarantowaniem wpływów wynagrodzenia lub karta kredytowa, - opłaty okołokredytowe nie są kredytowane, - klienci posiadają 20 procent wkładu własnego i wnioskują o kredyt na 30 lat. Konrad Pluciński - MarketMoney.pl Michał Krajkowski – Dom Kredytowy Notus

Raty niższe o prawie 35 procent

Dzięki obniżkom stóp procentowych, raty kredytów hipotecznych w złotych mogły spaść nawet o prawie 35 procent. O tyle niższa jest rata płacona dzisiaj od tej sprzed prawie 5 lat, kiedy to Wibor był ponad 2,5 razy wyższy. Ostatnie miesiące, to czas dobrych informacji dla wszystkich kredytobiorców zadłużonych w polskiej walucie. Na skutek pięciu ostatnich decyzji Rady Polityki Pieniężnej o obniżeniu stóp procentowych w sumie o 225 punktów bazowych, Wibor 3 miesięczny zanotował swoje rekordowo niskie poziomy poniżej 2,70%. Oznacza to niskie oprocentowanie i znacznie niższe raty niż te płacone kilka lat temu. To właśnie Wibor jest kluczowym parametrem, obok marży, który wpływa na oprocentowanie, a w efekcie na wysokość raty. Spadającą ratę szczególne odczuwają kredytobiorcy, którzy zaciągnęli swoje kredyty w 2008 roku lub wcześniej. Prawie 5 lat temu Wibor 3 miesięczny notowany był na poziomie pond 6,85%, co przekładało się na bardzo wysokie raty kredytów złotowych. Przykładowo osoba, która zaciągnęła kredyt w styczniu 2008 roku, jesienią tego samego roku płaciła ratę wyższą od pierwotnej o ponad 10%. W październiku 2008 roku, tuż po wybuchu kryzysu hipotecznego na polskim rynku raty kredytów w złotych były najwyższe w historii. Z kolei obecnie płacimy raty najniższe. Dzięki bardzo niskim stopom procentowym rata kredytu w złotych spadła o najwyższych poziomów o prawie 35 procent. Dla przykładowego zobowiązania w wysokości 200 tysięcy złotych zaciągniętego na 30 lat, oznacza to miesięczne płatności niższe o prawie 500 złotych. Tabela 1. Zmiany wysokości raty i salda zadłużenia w okresie 2008 - 2013 Założenia dla kredytu: - kredyt w wysokości 200 tysięcy złotych, zaciągnięty w styczniu 2008 roku, okres spłaty 30 lat, - marża kredytu w PLN – 0,90 p.p. Data Kredyt w PLN Saldo zadłużenia Oprocentowanie Rata 15.01.2008 200 000 6,55% 1 271 15.04.2008 199 459 7,20% 1 357 15.07.2008 198 975 7,51% 1 399 15.10.2008 198 511 7,70% 1 421 15.01.2009 198 065 6,53% 1 266 15.04.2009 197 497 5,09% 1 087 15.07.2009 196 746 5,17% 1 097 15.10.2009 195 997 5,09% 1 087 15.01.2010 195 227 5,15% 1 094 15.04.2010 194 455 4,79% 1 052 15.07.2010 193 624 4,74% 1 046 15.10.2010 192 776 4,72% 1 044 14.01.2011 191 915 4,87% 1 061 15.04.2011 191 065 5,19% 1 097 15.07.2011 190 248 5,60% 1 145 15.10.2011 189 474 5,66% 1 152 15.01.2012 188 697 5,88% 1 177 15.04.2012 187 936 5,84% 1 172 15.07.2012 187 686 6,02% 1 193 15.10.2012 186 394 5,70% 1 157 15.01.2013 185 576 4,93% 1 072 15.04.2013 184 644 4,25% 1 000 15.07.2013 183 601 3,59% 934 Źródło: Dom Kredytowy Notus Michał Krajkowski Główny Analityk Dom Kredytowy Notus