Fakty


22.03.2018 18:00

Przedsiębiorczość Polaków maleje z roku na rok

Chociaż Polacy mają zdecydowanie pozytywny stosunek do przedsiębiorczości, to jednak własny biznes jest opcją, która interesuje niewielu z. [więcej]


22.03.2018 18:00

Ulgi mieszkaniowej nie można odziedziczyć?

Z chwilą śmierci podatnika jego prawa i obowiązki przechodzą na spadkobierców. Dotyczy to jednakże tylko i wyłącznie majątkowych praw i. [więcej]


22.03.2018 18:00

Pułapka podatkowa przy umowach darowizny w rodzinie

Najbliższa rodzina jest zwolniona od podatku. Nie wliczają się tutaj jednak małżonkowie dzieci czy rodzeństwa. Należy o tym bezwzględnie. [więcej]


22.03.2018 13:00

Płatności bezgotówkowe = korzyści nie tylko dla przedsiębiorców

Mówienie o konkurencyjnej, opartej na innowacjach gospodarce bez umożliwienia obywatelom i przedsiębiorcom szybkiego i wygodnego dostępu do. [więcej]


22.03.2018 13:00

Hotele w Polsce. Jest popyt, jest podaż

Hotele w Polsce to rynek, który jeszcze do niedawna wydawał się pozostawać w cieniu innych nieruchomości komercyjnych. Dziś sytuacja. [więcej]


22.03.2018 13:00

Slack vs. Microsoft Teams. Który lepszy?

Pośród zintegrowanych narzędzi do komunikacji grupowej prym wiedzie dziś Slack. Jego pozycja jest jednak zagrożona - po piętach depcze mu. [więcej]


22.03.2018 13:00

Kiedy przedsiębiorca musi przygotować zeznanie środowiskowe?

Ostatni dzień marca to ostatni dzwonek na złożenie zeznania środowiskowego, a więc zestawienia opłat związanych z „wykorzystywaniem. [więcej]


22.03.2018 13:00

Obligacje skarbowe stają się "trendy"

Obligacje skarbowe z rekordem. W styczniu bieżącego roku wartość papierów sprzedawanych przez Ministerstwo Finansów przekroczyła 1 miliard. [więcej]


22.03.2018 13:00

Własny biznes bez działalności gospodarczej i ZUS

Czy można mieć własny biznes, nie zakładając przy tym działalności gospodarczej i nie opłacając comiesięcznych składek do ZUS?. [więcej]


22.03.2018 13:00

Pomysły na wzrost gospodarczy i godne emerytury

Forum Obywatelskiego Rozwoju zorganizowało 16 marca 2018 r. debatę pt. "Wyzwania długookresowego wzrostu gospodarczego i bezpieczeństwa. [więcej]